jeg er gravid

Hej, jeg er gravid og vil gerne høre hvor bedre stillet er for barnet, jeg hvis min kæreste og jeg gifter os?

Hvis I gifter jer vil en efterlevende ægtefælle have mulighed for at sidde i uskiftetbo, hvilket i nogle tilfælde kan være en fordel for barnet ved den enes død. Årsagerne hertil er, at der ikke skal skiftes i tilfælde af den enes død, og arven således ikke skal udredes til barnet. Herved har den efterlevende ægtefælle bedre mulighed for at forblive boende i den hidtidige bolig.

Alternativt kan i oprette et udvidet samlevertestamente, hvor samleverne stilles som ægtefæller.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for yderligere bistand.

Jeg er lidt i tvivl med når du skriver: Alternativt kan i oprette et udvidet samlevertestamente, hvor samleverne stilles som ægtefæller. Kan du uddybe det for mig, tak.

Et udvidet samlevertestamente er et testamente, hvor man stiller sig selv og sin samlever som var man gift. Dog med den undtagelse, at man ikke kan få lov til at sidde i uskiftet bo, hvis man laver et samlevertestamente.

Har du yderligere spørgsmål vil jeg anbefale, at du ringer ind.

Hvis jeg har en gæld til skat må de så true med at komme på besøg og tage det jeg har samt at de vil trække fra min kone? Må de true sig til en forlig? det mener jeg ikke.

Skat har særlige adgang til at foretage udlæg hos borgere, der skylder i skat. Skat skal dog opføre sig ordentligt og må selvfølgelig ikke true med andre midler, end hvad loven har tillagt dem.

Kan sportsklubber gøres ansvarlig i henhold til markedsføringsloven? Det er mit indtryk, at det i sidste ende handler om definition af ‘erhvervsdrivende’, men netop markedsføringslovens definition § 2 stk 2, ser jeg som dækkende, idet der ikke hér nævnes økonomiske interesser, men udelukkende “En fysisk eller juridisk person, der udøver virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøver et liberalt erhverv” Hvis der eksempelvis oplyses på en hjemmeside, under ‘værdier’ at “Vi har et højt fagligt niveau, og agerer herefter”, er det så muligt 1) at bede om dokumentation jf § 13, og 2) såfremt dokumentationen ikke kan leveres, at gøre klubben ansvarlig ihht. § 5 og § 6? §6 skulle i så fald dække over, at ‘højt fagligt niveau’ kan være “uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig” hvorved forbrugerens evne til at træffe en informeret beslutning indskrænkes (§ 2 stk 6). Jeg forstår, at der er en kobling mellem markedsføringsloven og aftaleloven således at hjemmesidens indhold er at opfatte som en viljeserklæring, som er bindende, såfremt modtageren er i god tro og det er i dén kontekst at markedsføringslovens § 6 skal ses. I mit konkrete eksempel må ‘høj faglighed’ skulle forstås som høj grad af “viden, forudsætninger og kompetencer” jf. ordbogen; hvilket vel netop er den definition som bonus pater familia må forventes af bruge. Er ‘faglighed’ anvendt i en anden betydning

må der vel være tale om at fremstillingsformen må forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren (markedsføringsloven § 5)? Er dette korrekt forstået?

Dit spørgsmål falder desværre ind under egentlig erhvervsrådgivning, hvilket falder uden for brevkassens rammer at besvare. Prøv at find en advokat, der beskæftiger sig med markedsføringsloven, da dette område falder udenfor mine kompetencer.
Hej. Jeg er i øjeblikket i færd med at opstarte en app, som skal give overblik over, hvor i en by der er mulighed for at dyrke sport. Altså, simpelthen en oversigt over de forskellige sportsinstitutioner i en by. Det kan være alt fra en privat bueskydnings bane, til en offentligt ejet svømmehal. Mit spørgsmål går i den forbindelse på, hvorvidt jeg skal skrive til det enkelte sted, og bede om tilladelse til at skrive deres navn på, eller jeg er fri til dette? Af oplysninger vil fremgå forskellige ting såsom prisniveau, bydel, sportsgren osv i en filtreringsmulighed for brugeren. Håber mit spørgsmål giver mening, ligesom jeg håber, det er noget i kan svare på. Tak!

Mange tak for dit spørgsmål.
Dit spørgsmål falder desværre ind under egentlig erhvervsrådgivning, hvilket falder uden for brevkassens rammer at besvare. Prøv at find en advokat, der beskæftiger sig med sports- og IT-ret, da disse områder desværre falder udenfor mine kompetencer.

Vi er igang med skilsmisse. Vi har bla en bil som er købt kontant min mand skød 200000 kr i den og jeg 50.000,- Han har særeje på det meste også de penge han har skudt i bilen samt i den anden bil vi har . Nu skal bilerne sælges og jeg mener at den bil jeg har skudt 50.000 kr i bør jeg også have 1/5-del af pengene fra salget . Det mener han ikke, da bilen selvfølgelig har tabt værdi . Han siger at 50.000 for os hver er tabt og derved skal kun han have pengene for bilen ved salg… kan det passe?

Jeg har ikke særeje på min del af indskuddet

Når man skal skilles, skal der laves en boopgørelse, hvor begge ægtefællers formuer gøres op. Derfor kan man ikke isoleret set, set på bilen idet bodelingen omhandler begge ægtefællers samlede aktiver.

Hvis I ikke selv kan blive enige om at få lavet en boopgørelse, kan det blive nødvendigt at involvere en advokat, og jeg vil gerne bistå jer i den forbindelse. I givet fald skal vi indgå en nærmere aftale herom, herunder vilkårene for min bistand. Du er velkommen til at kontakte mig telefonisk for at drøfte din sag.